News

Elefteros Typos Newspaper Features Founder of Greek Property Exchange (GPE360.com)

Date: 20.05.2012 / Comments(0)

GreekPropertyExchange.com (Greek Property Exchange - GPE) – Greece and Cyprus’ top real estate and property website – was featured in the widely-popular national Greek newspaper, Elefteros Typos, in the Sunday edition in an article titled – Greek National Helping to Sell $5B in Greek Real Estate (Ομογενής υπερμεσίτης που πουλά ελληνικά ακίνητα 5 δισ.).

Elefteros Typos (Ελεύθερος Τύπος) is a national Greek newspaper that presents the latest news about the economy, the stock market, society, spots, travel and more to an international audience. In the May 21st issue, Greek Property Exchange founder, Georgios Stroumboulis, was featured on the cover and in a spread article talking about his company’s positive efforts to better market, promote, advertise and brand the Greek real estate market to an international audience of potential investors. 

The article, written by journalist Eleni Vergou, highlighted the positive successes of the site and its effort to drive more traffic for its real estate agents and property listings – totaling in excess of €5 Billion in potential property investment. The article goes on to discuss the influence Greek Property Exchange (GPE) is having already to help drive new investment and the new marketing campaigns to bring a new television series titled, Hellenic Home Hunting, to the Greek networks in the next 6 months.

To read the article in PDF format, click here.
 


Ομογενής υπερμεσίτης που πουλά ελληνικά ακίνητα 5 δισ.
 
κυριακη 20 μαϊου   2012 | ΕΛΛΑΔΑ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΓΟΥ | evergou@e-typos.com
 
Ο ομογενής Γ. Στρουμπουλής δημιούργησε την ιστοσελίδα όταν προσπαθούσε να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα και απογοητεύτηκε. «Το GreekPropertyExchange.com βοηθάει στην ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί αλλά και να επενδύσει... δολάρια» γιωργοσ στρουμπουλής, Δημιουργός, GreekPropertyExchange.com
 
Καταχωρίσεις ακινήτων αξίας 5 δισ. ευρώ έχει καταφέρει να συγκε­ντρώσει στην ιστοσε­λίδα του ο ομογενής Γιώργος Στρουμπουλής, που δημι­ούργησε το διαδικτυακό τόπο GreekPropertyExchange.com, για να διαφημίσει στο εξωτερικό μια από τις πιο «λαβωμένες» από την κρίση αγορές. «Μέσα σε δύο μόλις χρόνια, η ελληνική αγορά ακινήτων και η διεθνής κοινότη­τα έχουν ανταποκριθεί θετικά. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Χρήστες από περισσότερες από 120 χώρες έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα, τουλάχιστον 1.500 είναι οι εγγεγραμμένοι πωλητές ακινήτων, ενώ υπάρχουν περισ­σότερες από 6.700 καταχωρίσεις ακινήτων, συνολικής αξίας 5 δι­σεκατομμυρίων ευρώ!
 
Οι άνθρωποι φαίνεται ότι εν­διαφέρονται για την προσέγγισή μας και τον τρόπο με τον οποίο "επιτιθέμεθα" στις ξένες αγο­ρές για να μπορέσουμε να δη­μιουργήσουμε νέες ευκαιρίες», λέει στον «ΤτΚ» ο κ. Στρουμπούλης, που κατοι­κεί μόνιμα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Οπως εξηγεί ο ίδιος, η ιδέα για τη δημιουργία της ιστοσελίδας ξεκί­νησε από την απογοήτευση που αισθάνθηκε ο ίδιος όταν προσπα­θούσε να αγοράσει ένα μικρό δι­αμέρισμα στην Πελοπόννησο για να κάνει διακοπές. «Σκέφτηκα ότι θα πρέπει να υπάρχει κα­λύτερος τρόπος για να ενη­μερώνονται για την ελληνική αγορά ακινήτων οι ξένοι, συγκεντρώνο­ντας τις πληροφορίες και κάνοντάς το πιο εύκολο για τους ανθρώπους να "πλησιάσουν" την ελληνική αγορά ως επενδυ­τική ευκαιρία. Αναπτύξαμε αυτή την επιχείρηση όχι μόνο ως μέσο προβολής των ελληνικών ακι­νήτων αλλά και ως ένα όχημα μάρκετινγκ και προώθησης της Ελλάδας ως ταξιδιωτικού προορι­σμού», τονίζει χαρακτηριστικά.
 
Αρχικός στόχος
Αρχικά, το GreekPropertyExchange.com λειτούργησε με την ελπίδα ότι θα καταφέρει να βοηθήσει ανθρώπους από το εξωτερικό να ξεπεράσουν προ­βλήματα έρευνας και επικοινω­νίας στην ελληνική αγορά ακι­νήτων. «Τώρα, όμως, έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα "κίνημα" με πολύ μεγαλύτερη εστίαση και στόχους. Θέλουμε απλώς να συμβάλουμε στη διόρθωση της αμαυρωμένης εικόνας της Ελ­λάδας στη διεθνή κοινότητα. Το GreekPropertyExchange.com βοηθάει στην ανάδειξη της Ελλά­δας ως προορισμού που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί αλλά και να επενδύσει... δολάρια», αναφέ­ρει ο κ. Στρουμπούλης και συ­νεχίζει: «Παρά το γεγονός ότι η προσπάθεια αυτή χρειάζεται τη συνδρομή και τη χρηματοδότηση κρατικών φορέων, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε αρκετές ανε­ξάρτητες οργανώσεις να εργάζο­νται για να γίνει πραγματικότητα αυτό. Αισθανόμαστε ότι παίζου­με ένα μικρό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια, στοχεύοντας τους χιλιάδες χρήστες μας ανά τον κόσμο».
 
Δωρεάν χρήση
Η ιστοσελίδα είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες που θέλουν να αναζητήσουν και να συγκρί­νουν καταχωρίσεις ακινήτων από όλες τις περιοχές της Ελλά­δας. Την ίδια ώρα, ο δημιουργός του GreekPropertyExchange.com εξηγεί ότι χωρίς αντίτιμο προ­σφέρονται και οι διασυνδέσεις με μεσίτες αλλά και ανεξάρτη­τους πωλητές στην Ελλάδα. «Επί­σης, προσφέρουμε και χρήσιμες πληροφορίες για τους πιθανούς αγοραστές. Ενα νέο στοιχείο της επιχείρησής μας είναι ότι λανσά­ραμε δικό μας τηλεοπτικό σόου, που προβάλλει την Ελλάδα και τις ομορφιές της. Το πρώτο επει­σόδιο προβλήθηκε ήδη και τώρα σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε μια σειρά έξι επεισοδίων. Οσον αφορά στο κόστος για την τοπο­θέτηση μιας καταχώρισης, έχου­με φροντίσει να είναι ιδιαίτερα χαμηλό», τονίζει ο δημιουργός του GreekPropertyExchange.com.
 
Εμπόδια λόγω κρίσης
Αυτή τη χρονική περίοδο, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δίνη πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, γεγονός που κάνει επενδυτές από το εξωτερικό να διστάζουν να επενδύσουν χρή­ματα ακόμα και για την αγορά γης. «Υπάρχουν εμφανείς προ­κλήσεις, που επηρεάζουν την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αντί να κινείται προς μια καλύτερη κατεύθυνση, φαίνεται ότι υψώ­νονται περισσότερα φράγμα­τα από αυτά ποπέφτουν. Στο GreekPropertyExchange.com επικεντρωνόμαστε στα θετικά και αφήνουμε τα ΜΜΕ να κα­λύπτουν τα αρνητικά. Θέλουμε να "ρίξουμε" θετικό φως στην Ελλάδα και όλα όσα μπορεί να προσφέρει σε έναν πιθανό επεν­δυτή μέσα από τα πανέμορφα τοπία, τον πλούσιο πολιτισμό και την εκπληκτική αρχιτεκτονική της», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Στρουμπούλης.
 
Το τελευταίο διάστημα, έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους διάφορες ελληνικές ιστοσελίδες που προσπαθούν να «αποκαταστήσουν» το όνο­μα της χώρας μας στο εξωτερικό και να προβάλουν τις ομορφιές και την παράδοσή της. Μάλι­στα, αρκετές από αυτές ισχυρί­ζονται ότι έχουν ως στόχο τους να βοηθήσουν τους από οικο­νομικής άποψης «ταλαιπωρημέ­νους» Ελληνες να αντιμετωπί­σουν την οικονομική κρίση. Το GreekPropertyExchange.com, σύμφωνα με το δημιουργό του, έχει μια άλλη... αποστολή: «Θα ήταν γελοίο να πιστεύουμε ότι η ιστοσελίδα μας μπορεί να βο­ηθήσει τους Ελληνες με την οι­κονομική κρίση. Αυτό που μπορούμε να πού­με με βεβαιότητα είναι ότι το GreekPropertyExchange.com βοηθάει πολλούς να βρουν πι­θανούς αγοραστές για τα ακίνητά τους, ενώ την ίδια ώρα εκθέ­τουν τις καταχωρίσεις τους σε ανθρώπους που μπορεί να μη σκέφτονται καννα αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα. Αρκετά από τα μέλη που εγ­γράφονται στην ιστοσελίδα μας καταλαβαίνουν τώρα ότι, αντί να βρουν αγοραστή για το ακίνητό τους, μπορούν τουλάχιστον να το νοικιάσουν σε τουρίστες για να παράγουν ένα μικρό εισόδη­μα κατά τη διάρκεια των καλο­καιρινών διακοπών».
 
GREEKPROPERTYEXCHANGE.COM: «ΞΑΝΑΧΤΙΖΕΙ» ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ: Τις ομορφιές της Ελλάδας διαφημίζει σε όλο τον κόσμο μέσω των αγγελιών ακινήτων η ιστοσελίδα GreekPropertyExchange.com

Ενδιαφέρον για αγορές στη χώρα μας από χρήστες προερχομένους από 120 χώρες 
 

Reviews & Comments


GPE360.com (GreekPropertyExchange.com) has relaunched as the top Greek real estate and property website portal dedicated to Greece and Cyprus’ industry. GPE360.com’s members include top real estate agents, realtors, individual sellers, FSBO, sale by owners, architects, developers, construction companies, lawyers, notaries and others that advertise residential (house, home, land, apartments, flats, villas, land, parcels and commercial listings for those looking to buy, sell and rent across all of the Hellenic Republic. GPE360.com is like the MLS database portal that is advertised in the top Greek diaspora and international markets around the world to those looking to invest - including Australia, the United States, Canada, United Kingdom, Germany, France, Spain, France, Europe, South Africa, Russia and everywhere else. Most foreigners start their home search in popular destinations like Mykonos, Chania, Crete, Athens, Thessaloniki, Cyclades, Santorini, Rhodes, Corfu, Ios, Lefkada and many more cities, prefectures and regions in Greece. GPE360.com has been featured in most Greek news media outlets and in some of the leading international publications in newspapers, magazines, websites, online news portals, television and radio. Notable publications featuring GPE360.com and its founder, Georgios Stroumboulis include the Wall Street Journal, G1 Brasil, India Today, Barron’s, El Mundo, Naftemporiki, Kerdos, Isotimia, Vradyni, Elefterotypia, Elefteros Typos, Imerisia, Ta Nea, Ethnos, Neos Kosmos, GreekReporter.com, PappasPost.com, Voria.gr, Parapolitika.gr, MetroGreece.gr, People Greece, NewsBeast.gr, Radio Neo Show, Antenna ANT1 Satellite TV, MEGA TV, Makedonia TV, Channel 9 (Το Α και το Ω των ακινήτων). GPE360.com is the only real estate website to have produced its own reality TV show called Hellenic Home Hunting (www.HellenicHomeHunting.com). Created, produced and edited by George Stroumboulis’ media company, BouliBrand (www.BouliBrand.com), this TV show caused an international media storm for controversy during the unstable economy period in Greece. Visit www.GPE360.com for the latest property listings and start your search, register for an account to sell or simply browse our news. Stay connected with us on Facebook (www.facebook.com/gpe360), Twitter (twitter.com/gpe360), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/greek-property-exchange-gpe-), YouTube (https://www.youtube.com/user/gpe360), and Instagram (www.instagram.com/gpe360/). Use the hashtag #GPE360 and #HellenicHomeHunting.featured on the front page of

The Only TV Show Promoting
Greek Real Estate to the World!
WATCH FIRST SEASON